fbpx

תקנון מרכז הלמידה

הורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים שבחרתם להצטרף למרכז הלמידה

כדי שנוכל לשרת אתכם ואת התלמידים במקצועיות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את סעיפי ההסכם. תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות מרכז הלמידה הוא הסכמה מצדכם להסכם זה. המשך רישום ותשלום מצדכם מהווה הסכמה לתקנון.

רישום ותשלום לשנת תשפ”ב

 1. שנת הפעילות במרכז הלמידה תחל בתאריך 1.10.21 ותסתיים בתאריך 30.6.22 .
 2. התשלום לקבוצות הלמידה הינו מחיר שנתי, משמע שהתשלום הינו עבור כמות שיעורים מובטחת במהלך שנת פעילות. התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע”י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או לחלופין ב9 צ’קים דחויים לחודשים אוקטובר 2021 – יוני 2022.
 3. פתיחת כל קבוצת למידה מותנית במספר משתתפים מינימאלי. במידה ובמהלך השנה תקטן כמות המשתתפים בקבוצה מסוימת, מרכז הלמידה רשאי לאחד קבוצות ואף תיתכן סגירת קבוצות. כמו כן, יתכנו שינויים במערכת השעות השנתית, לרבות ימים ושעות, בהתאם לצרכי מרכז הלמידה, בהודעה מראש.
 4. שיעור ניסיון הינו בעלות 90 ₪, בהרשמה מראש. במעמד ההרשמה השנתית תקוזז עלות שיעור הניסיון מעלות החודש הראשון.
 5. מרכז הלמידה רשאי להעמיד ממלא מקום למורים שלא יוכלו לקיים שיעור או לחלופין למורה שלא יוכל להמשיך הוראתו.
 6. במסגרת פעילות מרכז הלמידה לא נתמודד עם בעיות משמעת חריגות. מרכז הלמידה שומר את הזכות להפסיק השתתפות תלמיד/ה בשל בעיות משמעת.
 7. מרכז הלמידה רשאי לצלם תמונות מהשיעורים ולפרסם אותם ברשתות חברתיות כגון: פייסבוק ואינסטגרם. הורה המתנגד לכך מתבקש להגיש בקשה בכתב לפיני קמחי.
 8. שיעור שלא יתקיים על ידי המורה בשל אילוצים יועבר על ידי מורה מחליף. אם הדבר לא יתאפשר השיעור יבוטל ויקוזז מהתשלום.

ביטול הרשמה והחזר כספי

אנו מכירים בחשיבות של שמירת רצף הלמידה ושמירה על השיגרה בתקופה מאתגרת זו בה הקורונה משבשת את אורחות חיינו. אנו נערכים לקיום שנת לימודים רציפה ומתן מענה בתרחישים שונים. שמירת פעילות סדירה, בעיקר בתקופת הקורונה, כרוכה במחויבויות כלכליות מאתגרות, לכן יש לשים לב למדיניות הביטולים של מרכז הלמידה. מדיניות הביטולים מאפשרת לנו לעמוד בכל ההתחייבויות כלפי התלמידים, כלפי ההורים וכלפי צוות מרכז הלמידה. מדיניות הביטולים תקפה גם לתקופת הקורונה.

 1. הודעה על הפסקת השתתפות בקבוצת למידה תינתן בכתב, על ידי ההורים, לפיני קמחי בלבד. למען הסר ספק, הודעה על הפסקת השתתפות למורי קבוצות הלמידה ו/או הודעה בע”פ לפיני קמחי, אינה הודעה קבילה על ביטול.
 2. כדי להפסיק את החיוב בתחילת החודש הבא, יש להודיע עד ה – 20 לחודש הקודם. הודעה לאחר ה – 20 בחודש תיחשב כאילו ניתנה חודש אחרי והחיוב יפסק רק בחודש העוקב.
 3. לא ניתן לקבל החזר עבור חלקי חודש או לחלופין עקב הגעה לא סדירה לשיעורים.
 4. אין ביטול רטרואקטיבי לקבוצות הלמידה או החזר כספי בגינו.
 5. אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות המשתתף/ת.
 6. ביטול השתתפות בקבוצת הלמידה יתאפשר עד לתאריך 28.2.2022. החל מתאריך 1.3.2022 לא יתאפשרו ביטולים מכל סיבה שהיא לרבות נגיף הקורונה, לא יבוצעו החזרים והתלמיד/ה יחויבו בעלות החוג עד סוף השנה.
 7. במקרה של סגר כללי על המשק ההורים לא יחויבו בתשלום.
 8. במקרה של בידוד של הקבוצה – ימשיכו השיעורים בזום.
 9. במקרה של בידוד פרטני (של אחד או יותר מתלמידי הקבוצה) – השיעור ימשך כרגיל במרכז הלמידה וישלח קישור לשיעור בזום עבור התלמיד/ים השוהה/ים בבידוד כך שיוכלו לשמור על רצף הלמידה.

 

 

למידה מהנה ופורייה,

פיני קמחי וצוות מרכז הלמידה

Scroll to Top

מה מעניין אותי?

בגרויות

לו”ז בגרויות
פתרונות בגרות
איך עונים על שאלות בגרות

פתרונות לבתי ספר

ערכות לימוד
חינוך פיננסי

כניסת תלמידים

דילוג לתוכן