fbpx

קורס היסטוריה 2 יח”ל – מרכיב 70%

ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה החשמונאית

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל

הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות לגביו

תוצאות המרד הגדול והמעבר מייאוש לבנייה

עליית הלאומיות באירופה במאה ה – 19

התנועות הלאומיות באירופה במאה ה – 19 ואיטליה כמקרה מדגים

הגורמים לצמיחת הציונות ופועלו של בנימין זאב הרצל

פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה

התנועה הציונית בזמן מלחמת העולם הראשונה

הצהרת בלפור והשוואה בין הציונות לתנועות לאומיות אחרות באירופה במאה ה – 19

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי

העברת שאלת א”י לאו”ם

מלחמת העצמאות – נושאי חתך

תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה

גורלם של יהודי ארצות האסלאם

מלחמת יום הכיפורים

עלייה וקליטה במדינת ישראל

הירשמו לקורס זה
Scroll to Top

מה מעניין אותי?

בגרויות

לו”ז בגרויות
פתרונות בגרות
איך עונים על שאלות בגרות

פתרונות לבתי ספר

ערכות לימוד
חינוך פיננסי

כניסת תלמידים

דילוג לתוכן